Történelem és tudomány

Bővítsük általános kultúránkat, ismereteinket

Nemcsak diákonak lehet hasznos olvasmány. Sorozatunkat az alábbiakban rövid bemutatóval ismertetjük, megjelenésük fordított sorrendjében:

spartaiak Összeállította: Schönberg Éva

Spártaiak


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Spártát a Peloponnészosz félszigetre beözönlő dórok alapították, leigázva az ott élő akhájokat. A település eredetileg négy falu szövetségéből állt. Mivel a hódítók jelentős kisebbségben voltak a meghódítottakkal szemben, szükségszerűvé vált társadalmuk militarizálódása. Az ókori világ legjobb harcosai voltak, hiszen társadalmuk egészét áthatotta az önfeláldozás és a szigorú fegyelem. Ez volt az első görög állam, amely előírta polgárainak, mit tehetnek és mit nem. ... Olvasd tovább... ... Tiltották a pénz használatát, a nők pedig olyan szexuális szabadság részesei voltak, ami ismeretlen volt az akkori antik világban. Az archaikus korban Spárta Görögország vezető hatalma volt, amely katonai fölényét még akkor is megőrizte, amikor gazdasági szempontból már messze elmaradt a többi városállam mögött. Kevés tárgyi emlék maradt utánuk, és azt sem tartották fontosnak, hogy írjanak magukról. Így aztán az ókori világ összes népe közül talán a spártai a legrejtélyesebb.

sorozat-majak-aztekok-inkak Összeállította: Schönberg Éva

Maják, aztékok, inkák


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A dél-amerikai kontinens kultúrája legalább olyan régi, mint az ókori Kelet civilizációja, sőt egyes vélemények szerint még ősibb. A kontinens őslakosai évezredeken át háborítatlanul élték megszokott hétköznapjaikat. Szorgosan művelték földjeiket, vadásztak a trópusi erdőkben, és halásztak a folyókban. Fő élelemforrásuk a kukorica volt, de termesztettek babot, maniókát, tököt ... Olvasd tovább... ... édesburgonyát, háziasították a kutyát és a pulykát, és méhészettel is foglalkoztak. Egész világukat istenek és szellemek népesítették be, akiknek alázattal hódoltak. Aztán a 15. század vége felé európai hajóhadak indultak a távoli kontinens irányába, mely esemény egész életüket megváltoztatta. Megkezdődött a spanyol és portugál hódítás, majd kolonizáció. A behurcolt betegségek és a gyarmatosítók kegyetlenkedései az őslakosok számának nagymértékű csökkenéséhez vezetett. Ám a trópusi esőerdők mélyéről mind a mai napig előbukkannak egykori indián települések romjai, amelyeket körülleng a misztikum és a titokzatosság.

Kronológia
Kr. e. 2000 - Közép-Amerikában létrejönnek az első falvak,
a földművelés és a fazekasság.
Kr. e. 1200 - Mexikóban kialakul az olmék kultúra.
300-800 - A maja civilizáció aranykora.
100-1200 - A tölték birodalom hatalma csúcsán.
Kb. 1300 - Mexikó völgyében megjelennek az aztékok, és 1345 körül megalapítják Tenocstitlant (Tenochtitlan).
1428 körül - Felgyorsul az azték terjeszkedés.
1438 körül - Az inkák kiterjesztik fennhatóságukat az Andokra.
1492 - Kolumbusz kiköt a Bahamákon. A kontinensre csak 1498-ban jut el.

Vikingek Összeállította: Schönberg Éva

Vikingek - harcoló hajósok


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A 8. század vége előtt a vikingek a Skandináv-és a Dán-félszigeten éltek, elnevezésük az ónorvég vik szóból ered, melynek jelentése öböl, fjord. A későbbiekben azonban, az öblökből kihajózva, támadásokat intéztek a környező vidékek ellen. Hajóiknak köszönhetően, rövidesen ... Olvasd tovább... ... a tengerek uraivá lettek. Az első nagy visszhangot verő támadásuk a lin-disfarne-i kolostor ellen zajlott 793. június 8-án. A későbbi századokban, a viking harcosok rettegésben tartották egész Európát, meghódították Anglia és Írország nagy részét, Normandiát, létrehozták a Kijevi Ruszt, a nagy kelet-európai folyamokon eljutottak a Fekete- és a Kaszpi-tengerig, kereskedtek Bizánccal és Perzsiával. Felfedezték és benépesítették Izlandot és Grönlandot, ahol több száz évig megtelepedtek. Utazásaik során eljutottak Észak-Amerikába is, ám ottani kalandozásaik a legendák homályába vész. A viking kor végét már nem lehet egy adott eseményhez kötni, de nagyjából egybeesett a kereszténység felvételének lezárásával a 11. század végén. Ám ez a nép sokkal több volt, mint egy fosztogató horda, amilyennek a középkori propaganda láttatni akarta őket. Nem voltak erőszakosabbak, mint a kor bármely más harcosai. Sajátos életstílusuk és messze látó bölcsességük kitörölhetetlen nyomot hagyott a modern világban.

Matyas kiraly udvara Összeállította: Schönberg Éva

Mátyás király udvara


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Mátyás király a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója, a népnyelvben „igazságos Mátyásként” maradt meg. Az ő érdeme volt a török veszély elhárítása, az ország belső rendjének megteremtése, ... Olvasd tovább... ... a reneszánsz kultúra és műveltség terjesztése. Olaszországi humanistákat hívott az országba, az újjászületést hirdető reneszánsz előbb járta át a magyar király udvarát, mint Nyugat-Európát. Rengeteg monda szól arról, hogy álruhában járta a vidéket, és sanyargató uraikkal szemben megvédte az ártatlanokat, azonban azt is említsük meg, hogy rengeteget háborúzott, meglehetősen öntörvényű volt, és kegyetlenül leszámolt ellenfeleivel is. Lelkében egy dinasztia megalapításának vágya égett, amely az elkövetkezendő generációk számára megőrzött volna egy erős Magyarországot. Reményei azonban nem teljesültek. Mátyás halála után alig harminc évvel az ország egyik felében a török, másikban pedig a Habsburg lett az úr.

Török világ Összeállította: Schönberg Éva

Török világ


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató:Törökországban három furcsa dolog van: hogy a férfiak bekötött fejjel járnak, hogy az asszonyok nadrágot hordanak, és hogy a bolondokat szentnek tartják” – írta egy epés európai utazó. ... Olvasd tovább... ... 1500 előtt az Oszmán Birodalom fejlettségben, kulturális és technikai téren jóval Európa előtt járt. Hatalmas, jól kivilágított, csatornarendszerrel ellátott városaik voltak, melyek egyetemekkel, könyvtárakkal, gyönyörű mecsetekkel, medreszékkel és az utazók számára kényelmes karavánszerájokkal rendelkeztek. A malomiparban, ágyúöntésben, építészetben, lótenyésztésben is vezető helyet foglaltak el. A kapitalizmus kialakulása azonban végleg megpecsé-telte az Oszmán Birodalom sorsát. Végérvényesen lezárult a hódítások korszaka, kimerültek a források, amelyekből a török gazdaság táplálkozott. Az általános katonai vereség szükségszerűen az Oszmán Birodalom összeomlásához vezetett, ám az emberek fantáziáját továbbra is rabul ejti e mesés birodalom titokzatos világa…

Kozepkori Europa Összeállította: Schönberg Éva

Középkori Európa


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A középkor elnevezéssel elsőként Giovanni Andrea Bussi pápai könyvtáros iratai között találkozunk, aki 1469-ben használta először a „media tempestas” fogalmát. Később aztán a humanisták ezeket a századokat ... Olvasd tovább... ... a hanyatlás korának tartották, és a pejoratív „sötét” jelzővel illették az antik világ és a saját koruk között eltelt korszakot. A középkori Európa ezer évét három periódusra tagolják: korai, érett és késő középkorra. Az első korszakot a legtöbben a 10. századra teszik, a másodikat általában 1300-ra. A késő középkorban azonban már kirajzolódnak az újkori Európa jellemző vonásai. Ezekben a századokban ment végbe az a sokoldalú gazdasági és társadalmi változás, amely lehetővé tette Európa fejlődését és azt, hogy kontinensünk legyen a világ vezető hatalma.

Foldrajzi felfedezesek Összeállította: Schönberg Éva

Földrajzi felfedezések


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: A hajózás története egyidős az emberiséggel. Mezopotámia népei, az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak közül sokan kerestek új kereskedelmi útvonalakat. A középkor jelentős változásokat hozott a felfedezések történetében. A navigációs berendezések és a térképek a korábbiaknál sokkal pontosabbak voltak, egyre több bátor felfedező indult útnak kincsekért és dicsőségért. ... Olvasd tovább... ... A következő századok során, az újításoknak köszönhetően, a hajósok bárhová eljuthattak, a Föld legtávolabbi zugai sem maradtak érintetlenül. Jelenünkben a navigációs berendezések java részét már számítógépek, műholdak működ-tetik, ennek ellenére nyugodtan mondhatjuk, a tengerészélet ma sem egy életbiztosítás. A régi idők elmúltak ugyan, mégis rengeteg felfedeznivaló vár még a bátor jelentkezőkre. Van valami, ami még az óceánoknál is hatalmasabb. A végtelen világűr…A hajózás története egyidős az emberiséggel. Mezopotámia népei, az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak közül sokan kerestek új kereskedelmi útvonalakat. A középkor jelentős változásokat hozott a felfedezések történetében. A navigációs berendezések és a térképek a korábbiaknál sokkal pontosabbak voltak, egyre több bátor felfedező indult útnak kincsekért és dicsőségért. A következő századok során, az újításoknak köszönhetően, a hajósok bárhová eljuthattak, a Föld legtávolabbi zugai sem maradtak érintetlenül. Jelenünkben a navigációs berendezések java részét már számítógépek, műholdak működtetik, ennek ellenére nyugodtan mondhatjuk, a tengerészélet ma sem egy életbiztosítás. A régi idők elmúltak ugyan, mégis rengeteg felfedeznivaló vár még a bátor jelentkezőkre. Van valami, ami még az óceánoknál is hatalmasabb. A végtelen világűr…

Legendas romvarosok Összeállította: Schönberg Éva

Legendás romvárosok


Formátum: A4         Oldalszám: 52
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: A legkorábbi városok az ókori Keleten és az Indus völgyében jöttek létre, fejlődésük hatalmas haladást jelentett az emberiség számára, hiszen az első civilizációk bölcsőjévé váltak. A Bibliából ismert Jerikót már ... Olvasd tovább... ... jóval i. e. 8000 előtt lakták, a Törökországban felfedezett ősi település, Çatal Hüyük pedig i. e. 6500 és 5500 között élte virágkorát. Aztán Babilon vált híressé, majd Trója és Karthágó. A legtöbb város sorsát azonban megpecsételte a háborúk szakadatlan sora. Asszír hadak jöttek, majd perzsa, görög és római hódítás. Eközben városok egész sora pusztult el, romjaikat a föld temette el. A régi épületek helyén csak omladék maradt, amely fölött lassan kizöldült a fű. Végül csak egy domb emelkedett ki a környező síkságból. A különleges hangulat és a hely történelmének tragikuma pedig egyre több látogatót vonz ezekre a sajátos, izgalmas múltat őrző helyekre.