Történelem és tudomány

Bővítsük általános kultúránkat, ismereteinket

Nemcsak diákonak lehet hasznos olvasmány. Sorozatunkat az alábbiakban rövid bemutatóval ismertetjük, megjelenésük fordított sorrendjében:

arpadhaziak Összeállította: Schönberg Éva

Árpád-házi királyok


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A magyarok ősei a 3. évezredben a mai Oroszország Uraitól északra eső részein éltek, életmódjukat az ott érvényesülő eurázsiai törvények határozták meg. A társadalom legfontosabb egysége a több nagycsaládot egyesítő nemzetség volt. A hagyomány szerint 108 nemzetséget összefogó hét törzs (Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi) Etelközben törzsszövetséget hozott létre... Olvasd tovább... ...Bíborbanszületett Konstantinus szerint Álmos vezér fiát, Árpádot tették fejedelemmé. Anonymus ezt összekapcsolta a vérszerződéssel, mely szerint a "hét magyar" megfogadta, hogy mindig Álmos leszármazottjából választ fejedelmet, de a vezérek leszármazottait sem rekesztik ki sem a közös zsákmányból, sem a tanácsból. Ezután a hét vezér (Előd, Árpád, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm) pogány szokás szerint saját vérüket egy edénybe csorgatta, hogy azzal szentesítsék esküjüket.

spartaiak Összeállította: Schönberg Éva

Spártaiak


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Spártát a Peloponnészosz félszigetre beözönlő dórok alapították, leigázva az ott élő akhájokat. A település eredetileg négy falu szövetségéből állt. Mivel a hódítók jelentős kisebbségben voltak a meghódítottakkal szemben, szükségszerűvé vált társadalmuk militarizálódása. Az ókori világ legjobb harcosai voltak, hiszen társadalmuk egészét áthatotta az önfeláldozás és a szigorú fegyelem. Ez volt az első görög állam, amely előírta polgárainak, mit tehetnek és mit nem. ... Olvasd tovább... ... Tiltották a pénz használatát, a nők pedig olyan szexuális szabadság részesei voltak, ami ismeretlen volt az akkori antik világban. Az archaikus korban Spárta Görögország vezető hatalma volt, amely katonai fölényét még akkor is megőrizte, amikor gazdasági szempontból már messze elmaradt a többi városállam mögött. Kevés tárgyi emlék maradt utánuk, és azt sem tartották fontosnak, hogy írjanak magukról. Így aztán az ókori világ összes népe közül talán a spártai a legrejtélyesebb.

sorozat-majak-aztekok-inkak Összeállította: Schönberg Éva

Maják, aztékok, inkák


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A dél-amerikai kontinens kultúrája legalább olyan régi, mint az ókori Kelet civilizációja, sőt egyes vélemények szerint még ősibb. A kontinens őslakosai évezredeken át háborítatlanul élték megszokott hétköznapjaikat. Szorgosan művelték földjeiket, vadásztak a trópusi erdőkben, és halásztak a folyókban. Fő élelemforrásuk a kukorica volt, de termesztettek babot, maniókát, tököt ... Olvasd tovább... ... édesburgonyát, háziasították a kutyát és a pulykát, és méhészettel is foglalkoztak. Egész világukat istenek és szellemek népesítették be, akiknek alázattal hódoltak. Aztán a 15. század vége felé európai hajóhadak indultak a távoli kontinens irányába, mely esemény egész életüket megváltoztatta. Megkezdődött a spanyol és portugál hódítás, majd kolonizáció. A behurcolt betegségek és a gyarmatosítók kegyetlenkedései az őslakosok számának nagymértékű csökkenéséhez vezetett. Ám a trópusi esőerdők mélyéről mind a mai napig előbukkannak egykori indián települések romjai, amelyeket körülleng a misztikum és a titokzatosság.

Kronológia
Kr. e. 2000 - Közép-Amerikában létrejönnek az első falvak,
a földművelés és a fazekasság.
Kr. e. 1200 - Mexikóban kialakul az olmék kultúra.
300-800 - A maja civilizáció aranykora.
100-1200 - A tölték birodalom hatalma csúcsán.
Kb. 1300 - Mexikó völgyében megjelennek az aztékok, és 1345 körül megalapítják Tenocstitlant (Tenochtitlan).
1428 körül - Felgyorsul az azték terjeszkedés.
1438 körül - Az inkák kiterjesztik fennhatóságukat az Andokra.
1492 - Kolumbusz kiköt a Bahamákon. A kontinensre csak 1498-ban jut el.

Vikingek Összeállította: Schönberg Éva

Vikingek - harcoló hajósok


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A 8. század vége előtt a vikingek a Skandináv-és a Dán-félszigeten éltek, elnevezésük az ónorvég vik szóból ered, melynek jelentése öböl, fjord. A későbbiekben azonban, az öblökből kihajózva, támadásokat intéztek a környező vidékek ellen. Hajóiknak köszönhetően, rövidesen ... Olvasd tovább... ... a tengerek uraivá lettek. Az első nagy visszhangot verő támadásuk a lin-disfarne-i kolostor ellen zajlott 793. június 8-án. A későbbi századokban, a viking harcosok rettegésben tartották egész Európát, meghódították Anglia és Írország nagy részét, Normandiát, létrehozták a Kijevi Ruszt, a nagy kelet-európai folyamokon eljutottak a Fekete- és a Kaszpi-tengerig, kereskedtek Bizánccal és Perzsiával. Felfedezték és benépesítették Izlandot és Grönlandot, ahol több száz évig megtelepedtek. Utazásaik során eljutottak Észak-Amerikába is, ám ottani kalandozásaik a legendák homályába vész. A viking kor végét már nem lehet egy adott eseményhez kötni, de nagyjából egybeesett a kereszténység felvételének lezárásával a 11. század végén. Ám ez a nép sokkal több volt, mint egy fosztogató horda, amilyennek a középkori propaganda láttatni akarta őket. Nem voltak erőszakosabbak, mint a kor bármely más harcosai. Sajátos életstílusuk és messze látó bölcsességük kitörölhetetlen nyomot hagyott a modern világban.

Matyas kiraly udvara Összeállította: Schönberg Éva

Mátyás király udvara


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Mátyás király a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója, a népnyelvben „igazságos Mátyásként” maradt meg. Az ő érdeme volt a török veszély elhárítása, az ország belső rendjének megteremtése, ... Olvasd tovább... ... a reneszánsz kultúra és műveltség terjesztése. Olaszországi humanistákat hívott az országba, az újjászületést hirdető reneszánsz előbb járta át a magyar király udvarát, mint Nyugat-Európát. Rengeteg monda szól arról, hogy álruhában járta a vidéket, és sanyargató uraikkal szemben megvédte az ártatlanokat, azonban azt is említsük meg, hogy rengeteget háborúzott, meglehetősen öntörvényű volt, és kegyetlenül leszámolt ellenfeleivel is. Lelkében egy dinasztia megalapításának vágya égett, amely az elkövetkezendő generációk számára megőrzött volna egy erős Magyarországot. Reményei azonban nem teljesültek. Mátyás halála után alig harminc évvel az ország egyik felében a török, másikban pedig a Habsburg lett az úr.

Török világ Összeállította: Schönberg Éva

Török világ


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató:Törökországban három furcsa dolog van: hogy a férfiak bekötött fejjel járnak, hogy az asszonyok nadrágot hordanak, és hogy a bolondokat szentnek tartják” – írta egy epés európai utazó. ... Olvasd tovább... ... 1500 előtt az Oszmán Birodalom fejlettségben, kulturális és technikai téren jóval Európa előtt járt. Hatalmas, jól kivilágított, csatornarendszerrel ellátott városaik voltak, melyek egyetemekkel, könyvtárakkal, gyönyörű mecsetekkel, medreszékkel és az utazók számára kényelmes karavánszerájokkal rendelkeztek. A malomiparban, ágyúöntésben, építészetben, lótenyésztésben is vezető helyet foglaltak el. A kapitalizmus kialakulása azonban végleg megpecsé-telte az Oszmán Birodalom sorsát. Végérvényesen lezárult a hódítások korszaka, kimerültek a források, amelyekből a török gazdaság táplálkozott. Az általános katonai vereség szükségszerűen az Oszmán Birodalom összeomlásához vezetett, ám az emberek fantáziáját továbbra is rabul ejti e mesés birodalom titokzatos világa…

Keltak

Kelták


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató:A kelták csaknem ezer éven át nagyban meghatározták Európa történelmét, és folyamatos éberségre kényszerítették a rómaiakat. Átkeltek a tengeren, meghódították a Brit-szigeteket, egy másik csoportjuk pedig Kis-Ázsiában telepedett meg. Olvasd tovább... A későbbiekben azonban a kelta törzsek jelentős része elvesztette önállóságát, és egyre inkább lemondott anyanyelve használatáról. Néhány kelta törzs még az ókorban a Római Birodalom fennhatósága alá került, és rövid időn belül átvette a hódítók nyelvét és műveltségét. Másutt a harcias germán törzsekkel vívtak élet-halál harcot. Napjainkban már csak egyetlen kelta lakosságú ország van Európában: Írország. Kelta nyelvet beszélő csoportok azonban élnek még Bretagne-ban, Walesben, Skócia északnyugati tájain és a Hebridákon. Olvasd tovább...