Sarga rozsa Jókai Mór

Sárga rózsa
Tégy jót


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 160
Ára: 5,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Jókai a nemzeti romantika megteremtője. Romantikus idealizmusa, színes fantáziája, mesélőkészsége révén, a legnépszerűbb magyar prózaíró, regényei teremtették meg a mai értelemben vett olvasóközönséget. Műveinek szellemét alapjaiban a liberalizmus és optimizmus hatja át. Hőseiben eszményeket jelenít meg, ... Olvasd tovább... ... mellékalakjaiban pedig a vágyott vagy ellenséges atmoszférát. Új eposz hőséül emeli a hétköznapok emberét, nagyságot, bátorságot, önérzetet sugall elbeszéléseivel. Muvészetét sajátos kettősség, a népiesség és a romantika, a különféle elemek ötvözése jellemzi. Regényeinek szerkezete általában egyszerű: a cselekmény rendszerint vonalszerű, különbözo színhelyek és bonyodalmak váltakozása az időbeli előrehaladásnak megfelelően történik.
A Sárga rózsa és a Tégy jót! című regényei is ilyenek.

Edes Anna Kosztolányi Dezső

Édes Anna


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 200
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Kosztolányi Dezső (1885-1936)
1919. július 31-én 6 órakor híre futott, hogy Kun Béla repülőgépen menekül az országból, mert a proletárdiktatúra megbukott. Vizy Kornél miniszteri tanácsos ennek nagyon megörül, mert gyűlölte a vörösöket. A háborúban tönkrement, ... Olvasd tovább... ... a bolsevizmus alatt pedig koplalt. Csak a kétemeletes háza maradt meg. Első emeletét ők lakják, a másodikat háziorvosa, Moviszter Miklós és Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Felesége, Vizy Angéla gyenge idegzetű, hisztériás jellemű nő, aki kislányát, Piroskát első elemista korában vesztette el, s azóta sem tudta kiheverni gyermeke halálát és emiatt érzett fájdalmát. Cselédjeivel állandóan elégedetlen volt. Most is cselédet keres, mert Katicának, a jelenlegi cselédnek kitette a szűrét. Ficsor, a házmester ajánl egy falusi lányt...

Szegeny gazdagok Jókai Mór

Szegény gazdagok


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 368
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
A Szegény gazdagok című regény megírásához a közvetlen indítékot 1858-as, második erdélyi útja szolgáltatta. Ez az út nemcsak a legendás Fatia Negrára vonatkozó történetek egész sorával s a havasok életével ismertette meg, hanem megerősítette meggyőződését, hogy az 1849-i tragikus ... Olvasd tovább... ... román-magyar testvérharcot el lehet és el is kell felejteni. A legendás Fatia Negra valóban élt Hunyad megyében, és Nopcsa László báróval, Hunyad megye főispánjával volt azonos. A XIX. század derekán szervezett aranycsempész és pénzhamisító bandát tartott Hátszeg környékén, ahol kastélya is állt. A környék vagyonos lakosságának réme volt. 1853-ban hirtelen eltűnt a vidékről. Nem lett azonban öngyilkos, mint Jókai írja róla regényében, hanem visszavonult. Déván halt meg kilencvenéves korában.

Fanni hagyomanyai Kármán József

Fanni hagyományai


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 160
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Kármán József (1769-1795)
A napló- és levélregény a felvilágosodás kori magyar széppróza jelentős alkotása. A nyugat-európai szentimentalizmus szellemében fogant, de mégis eredeti, mert jól érzékelteti az akkori magyar valóság egy-egy részletét. Hősnője több értelemben is nemes lény, a regény az ő szubjektív vallomásaiból, ... Olvasd tovább... ... naplójából és leveleiből tevődik össze. Fanni korán elvesztette édesanyját; apja, mostohája és féltestvérei ridegen, kiközösítettként bánnak vele.
A sivár, feudális légkörből a boldogság, az igazi emberi értékek és a szeretet után vágyik. Ezt találja meg egy melegszívű fiatalemberben, aki viszonozza érzelmeit, de boldogságuk nem tart sokáig. Az apa eltiltja lányát a vagyontalan fiútól. A túlérzékeny Fannit a család haszonlesése, gőgje és szívtelensége a halálba kergeti. Kármán József jól érzékelteti a korabeli polgár érzelmi lázadását, belső lelki folyamatainak ábrázolását.
A szerző a lelki folyamatokat régies ízű szavakkal ugyan, de újszerűen rövid mondatokkal fejezi ki. A könyv ma is élvezetes olvasmány.

A lathatatlan ember Gárdonyi Géza

A láthatatlan ember


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 288
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Gárdonyi Géza (1863-1922)
A láthatatlan ember Gárdonyi Géza egyik legnépszerűbb történelmi regénye, mely színes, ősi világot elevenít meg: a népvándorlás korának izgalmas, sorsdöntő fejezetét, Attila hun királynak mindent elsöprő uralmát és hirtelen halálát. Egy fiatal görög rabszolga, Zéta, Attila közelébe sodródik és ... Olvasd tovább... ... krónikási hűséggel meséli el élményeit, tapasztalatait a hunok táborában. Ő maga művelt, nagy tudású ifjú, íródeákja Priszkosz rétornak, aki a császár követeként indul Konstantinápolyból a Tisza partjára, Attila udvarába. Zéta szerint rettenthetetlen, vad harcosok élnek a hunok földjén, de asszonyaik sem akármilyenek. Van köztük egy, aki különösen kedves neki. Tőle tanulja meg, hogy az embereknek csak az arca ismerhető meg, igazi lényük rejtett, láthatatlan. Zéta neve, rangot, vagyont remélve indul még a catalaunumi ütközetbe is, hogy méltó lehessen a hun főúr lányához. De Emőke számára csak egy csillag ragyog: Attila, akit halálakor önként követ a sírba.

Gavallerok Mikszáth Kálmán

Gavallérok
A szelistyei asszonyok


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 100
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Mikszáth Kálmán (1847-1910)
„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma.” – írja Mikszáth. És valóban őróla elmondható, hogy megkapta legnagyobb jutalmát. E kötetünkben Mikszáth Kálmán két kisregénye olvasható. ... Olvasd tovább... ... A Gavallérok (1897) címűben az írót nagyjából egyforma erővel vonzó és taszító dzsentri életmód kerül a középpontba. Hiteles szemtanúként számol be egy Sáros megyei esküvőről, s azt a folyamatot igyekszik bemutatni, miként teszi vakká a kívülállót egy jól megrendezett színjáték illúziója, s hogy miként kerekedik felül a kiábrándító valóság.
A szelistyei asszonyok (1901) történelmi környezetben játszódó, romantikus kisregény. A történet Mátyás király alakja köré fonódik: a török elleni harcok miatt férfi nélkül maradt szelistyei asszonyok nem nyugszanak bele helyzetükbe, és új férfiakat kérnek a királytól. El is küldenek hozzá „mustrába” három gyönyörű asszonyt, igaz, egyik sem szelistyei...

SAz elveszett cirkalo Rejtő Jenő (P. Howard)

Az elveszett cirkáló


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 152
Ára: 7,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Ízelítő: „- Hol a hajó? - kérdezte ámultan a Főorvos.
- Tán kiüsse a szemedet? Itt áll. Ez csak megfelel? Olyan száz mérföldet megy óránként, mint a pinty. Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. Csak gyerünk már, mert lopott hadihajóval nem jó itt ácsorogni. ... Olvasd tovább... ... Dermedten álltak. A világ történetében példátlan eset megrendítette őket. Egy hatalmas, gyönyörű, modern páncélos hajót talán csak mégsem lehet egyszerűen elkötni? És még ijesztőbbé tette az eseményt az a magától értetődő közvetlen egyszerűség, amellyel Piszkos Fred az ügyet közölte velük, nem értve, hogy lehet ezen csodálkozni, mintha már többször büntették volna meg gazdátlan hajók eltulajdonításáért.
- Ember! - kiáltotta Rozsdás. - Ezért mindnyájunkat felkötnek.
- De kicsinyes vagy ma! Persze hogy felkötnek. De hát hadihajó lopásért csak nem adhatnak Signum Laudist? Na jöttök, maradtok, vagy mifene? Fél tizenegy elmúlt, és nem szeretnék késéssel indulni.
Bunkó meghatottan nézett a gyönyöru cirkálóra, azután csodálattól és tisztelettől remegő hangon mondta:
- Nagy vagy, Fred…"

Rejtő Jenő (1905-1943)