Szerethető könyvek

Szarvas itato Kányádi Sándor

Szarvas-itató


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 160
Ára: 8,50 lej
Megrendelhető!

Ízelítő: „Ahol a szarvas inni jár,
moccanatlan a nyír s a nyár:
Még a fűszál is tiszteleg,
mikor a szarvas inni megy;
megáll akkor a patak is
egy pillanatig áll a víz:
s ő lépked, ringatja magát,
agancsa égő, ékes ág.”

Kányádi Sándor

Sors, nyiss nekem tert Petőfi Sándor

SORS, NYISS NEKEM TÉRT

válogatott vesek

Formátum: 15x21        Oldalszám: 320
Ára: 12,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e
Nemes láng, amely ugy hevit.

Láng van szivemben, égbül-eredt láng,
Fölforraló minden csepp vért;
Minden szív-ütésem egy imádság
A világ boldogságaért.

Oh vajha nemcsak üres beszéddel,
De tettel mondhatnám el ezt!
Legyen bár tettemért a díj egy
Uj Golgotán egy új kereszt!

Meghalni az emberiség javáért!
Mily boldog, milyen szép halál!
Szebb s boldogitóbb egy hasztalan élet
Minden kéjmámorainál.

Mondd, sors, oh mondd ki, hogy így halok meg,
Ily szentül!... s én elkészitem
Saját kezemmel azon keresztfát,
Amelyre fölfeszíttetem.

Petőfi Sándor

Csongor es Tunde Vörösmarty Mihály

Csongor és Tünde


Formátum: 11,5x16        Oldalszám: 208
Ára: 4,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Csongor öt felvonáson át keresi, kutatja Tündét, a földre leszállt, majd Mirigy, a boszorkány miatt innen elmenekülni kényszerült tündérlányt, akibe szerelmes és aki - valamikor - az övé lett. A boldogság keresése, kutatása adja a darab alaptörténetét, de miközben Csongor vágyaktól űzve bolyong ... Olvasd tovább... ... a földi tereken, találkozik az emberiség jelképi nagy figuráival, a királlyal, kalmárral és a tudóssal is, akiknek sorsában az élet értelmét meghatározó erőkkel is szembesül. A mű egyik középponti motívuma az Éj hatalmas monológja, amely kozmikus távlatba helyezve értelmezi a földi, az emberi valóságot. A filozófiai tartalom azonban rafinált ügyességgel keveredik nagyon is durva, hétköznapi, szinte groteszk tényekkel, eseményekkel, figurákkal.

Fekete nap Gárdonyi Géza

Fekete nap


Formátum: 13x20         Oldalszám: 288
Ára: 8,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Bemutató: Gárdonyi Géza (1863-1922)
Gárdonyi Géza a 19-20. század fordulóján – az Egri csillagok sikerén felbuzdulva – próbálkozott meg legdédelgetettebb vágyával, a színműírással, hiszen ő maga drámai alkotásaitól várta volna mindenekelőtt ... Olvasd tovább... ... a halhatatlanságot. 1901-ben Az én falum egyik novellájából alkotta meg A bor című színművét. A darab váratlan sikert hozott. Nemcsak a szerző alkotói pályáján jelentett fordulatot, de a magyar dráma történetének is jelentős állomásává lett. A kritika és a színházi világ a magyar népszínmű megújítóját, a modern népdráma megteremtőjét látta A bor szerzőjé-ben. Sikerén felbuzdulva Gárdonyi az 1900-as években több színművet is írt, ezek közül válogattuk kötetünkbe a Fekete nap, Zéta, Fehér Anna, Előjáték címűeket.

Ady Ady Endre

IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK

válogatott vesek

Formátum: 15x21        Oldalszám: 320
Ára: 15,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Ifjú szívekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.

Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek,
Csak aki véres, igaz életű.

Igen, én élni s hódítani fogok
Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok:
Lyányok s ifjak szívei védenek.

Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.

Ady Endre

Jovendomondas Kányádi Sándor

JÖVENDŐMONDÁS

válogatott vesek

Formátum: 15x21        Oldalszám: 320
Ára: 11,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: „volt ámítások után új
s legújabb ámítások
szemeket próbáló ködén
átlátni nincs ma látnok

nincs az az elektronikus
csoda nincs az az isten
aki e nyálkás undorok-
undorán átsegítsen

csak kussolás csak senyvedés
a bátrak belehalnak
újabb ámítók jönnek és
nem lesznek forradalmak”

Kányádi Sándor

    Letűnt korok nyomában

sorozat-majak-aztekok-inkak Összeállította: Schönberg Éva

Maják, aztékok, inkák


Formátum: 21x30        Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A dél-amerikai kontinens kultúrája legalább olyan régi, mint az ókori Kelet civilizációja, sőt egyes vélemények szerint még ősibb. A kontinens őslakosai évezredeken át háborítatlanul élték megszokott hétköznapjaikat. Szorgosan művelték földjeiket, vadásztak a trópusi erdőkben, és halásztak a folyókban. Fő élelemforrásuk a kukorica volt, de termesztettek babot, maniókát, tököt ... Olvasd tovább... ... édesburgonyát, háziasították a kutyát és a pulykát, és méhészettel is foglalkoztak. Egész világukat istenek és szellemek népesítették be, akiknek alázattal hódoltak. Aztán a 15. század vége felé európai hajóhadak indultak a távoli kontinens irányába, mely esemény egész életüket megváltoztatta. Megkezdődött a spanyol és portugál hódítás, majd kolonizáció. A behurcolt betegségek és a gyarmatosítók kegyetlenkedései az őslakosok számának nagymértékű csökkenéséhez vezetett. Ám a trópusi esőerdők mélyéről mind a mai napig előbukkannak egykori indián települések romjai, amelyeket körülleng a misztikum és a titokzatosság.

Kronológia
Kr. e. 2000 - Közép-Amerikában létrejönnek az első falvak,
a földművelés és a fazekasság.
Kr. e. 1200 - Mexikóban kialakul az olmék kultúra.
300-800 - A maja civilizáció aranykora.
100-1200 - A tölték birodalom hatalma csúcsán.
Kb. 1300 - Mexikó völgyében megjelennek az aztékok, és 1345 körül megalapítják Tenocstitlant (Tenochtitlan).
1428 körül - Felgyorsul az azték terjeszkedés.
1438 körül - Az inkák kiterjesztik fennhatóságukat az Andokra.
1492 - Kolumbusz kiköt a Bahamákon. A kontinensre csak 1498-ban jut el.

Vikingek Összeállította: Schönberg Éva

Vikingek - harcoló hajósok


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A 8. század vége előtt a vikingek a Skandináv-és a Dán-félszigeten éltek, elnevezésük az ónorvég vik szóból ered, melynek jelentése öböl, fjord. A későbbiekben azonban, az öblökből kihajózva, támadásokat intéztek a környező vidékek ellen. Hajóiknak köszönhetően, rövidesen ... Olvasd tovább... ... a tengerek uraivá lettek. Az első nagy visszhangot verő támadásuk a lin-disfarne-i kolostor ellen zajlott 793. június 8-án. A későbbi századokban, a viking harcosok rettegésben tartották egész Európát, meghódították Anglia és Írország nagy részét, Normandiát, létrehozták a Kijevi Ruszt, a nagy kelet-európai folyamokon eljutottak a Fekete- és a Kaszpi-tengerig, kereskedtek Bizánccal és Perzsiával. Felfedezték és benépesítették Izlandot és Grönlandot, ahol több száz évig megtelepedtek. Utazásaik során eljutottak Észak-Amerikába is, ám ottani kalandozásaik a legendák homályába vész. A viking kor végét már nem lehet egy adott eseményhez kötni, de nagyjából egybeesett a kereszténység felvételének lezárásával a 11. század végén. Ám ez a nép sokkal több volt, mint egy fosztogató horda, amilyennek a középkori propaganda láttatni akarta őket. Nem voltak erőszakosabbak, mint a kor bármely más harcosai. Sajátos életstílusuk és messze látó bölcsességük kitörölhetetlen nyomot hagyott a modern világban.

spartaiak Összeállította: Schönberg Éva

Spártaiak


Formátum: A4         Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Spártát a Peloponnészosz félszigetre beözönlő dórok alapították, leigázva az ott élő akhájokat. A település eredetileg négy falu szövetségéből állt. Mivel a hódítók jelentős kisebbségben voltak a meghódítottakkal szemben, szükségszerűvé vált társadalmuk militarizálódása. Az ókori világ legjobb harcosai voltak, hiszen társadalmuk egészét áthatotta az önfeláldozás és a szigorú fegyelem. Ez volt az első görög állam, amely előírta polgárainak, mit tehetnek és mit nem. ... Olvasd tovább... ... Tiltották a pénz használatát, a nők pedig olyan szexuális szabadság részesei voltak, ami ismeretlen volt az akkori antik világban. Az archaikus korban Spárta Görögország vezető hatalma volt, amely katonai fölényét még akkor is megőrizte, amikor gazdasági szempontból már messze elmaradt a többi városállam mögött. Kevés tárgyi emlék maradt utánuk, és azt sem tartották fontosnak, hogy írjanak magukról. Így aztán az ókori világ összes népe közül talán a spártai a legrejtélyesebb.

arpadhaziak Összeállította: Schönberg Éva

Árpád-házi királyok


Formátum: 21x30        Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej
Megrendelhető!

Bemutató: A magyarok ősei a 3. évezredben a mai Oroszország Uraitól északra eső részein éltek, életmódjukat az ott érvényesülő eurázsiai törvények határozták meg. A társadalom legfontosabb egysége a több nagycsaládot egyesítő nemzetség volt. ..

Török világ Összeállította: Schönberg Éva

Török világ


Formátum: 21x30        Oldalszám: 48
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató:Törökországban három furcsa dolog van: hogy a férfiak bekötött fejjel járnak, hogy az asszonyok nadrágot hordanak, és hogy a bolondokat szentnek tartják” – írta egy epés európai utazó. ... Olvasd tovább... ... 1500 előtt az Oszmán Birodalom fejlettségben, kulturális és technikai téren jóval Európa előtt járt. Hatalmas, jól kivilágított, csatornarendszerrel ellátott városaik voltak, melyek egyetemekkel, könyvtárakkal, gyönyörű mecsetekkel, medreszékkel és az utazók számára kényelmes karavánszerájokkal rendelkeztek. A malomiparban, ágyúöntésben, építészetben, lótenyésztésben is vezető helyet foglaltak el. A kapitalizmus kialakulása azonban végleg megpecsé-telte az Oszmán Birodalom sorsát. Végérvényesen lezárult a hódítások korszaka, kimerültek a források, amelyekből a török gazdaság táplálkozott. Az általános katonai vereség szükségszerűen az Oszmán Birodalom összeomlásához vezetett, ám az emberek fantáziáját továbbra is rabul ejti e mesés birodalom titokzatos világa…

    Kalandra fel

vakacios Földes Ildikó, Román Melinda

Vakációs füzet

1. osztályosoknak


Formátum: A4
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

vakacios Földes Ildikó

Vakációs füzet

2. osztályosoknak


Formátum: A4
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

vakacios Földes Ildikó, Román Melinda

Vakációs füzet

1. osztályosoknak


Formátum: A4
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

vakacios Földes Ildikó

Vakációs füzet

4. osztályosoknak


Formátum: A4
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!