Nyári láblógatáshoz

Vilaglatott egerke Kányádi Sándor

Világlátott egérke


Formátum: 21x21 cm         Oldalszám: 96
Ára: 15,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Kincskereso kiskodmon Móra Ferenc

Kincskereső kisködmön


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 176
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Móra Ferenc (1879-1934)
„Kilopództam a többiek közül, és átosontam a temetőbe, és úgy csókoltam meg egy körömkés sírnak a keresztfáját, mintha az a kéz volna, amelynek a kisködmön volt az ... Olvasd tovább... ... utolsó munkája. És mintha két áldó kar lett volna a fejfa két karja, és mintha hangot hallottam volna a vadvirágszagú szélben, a tücskök hegedűszava közt:
- A szeretet az élet.“

A nagyenyedi ket fuzfa Jókai Mór

A nagyenyedi két fűzfa


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, melyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának históriai emléke van. ... Olvasd tovább... ... Hét emberivadék látta azokat felnőni, s ivadékról ivadékra szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben történt volna... (...) Es ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást zöldül a víz medrében. Hajdan a kollégium kényelmes mulatólakot épített e fűzfákhoz, hova kijártak szép nyári napokban a tanulók, elmondva egymásnak a regét a két fűzfáról, s elénekelve, hogy: „Erős várunk nekünk az Isten!”

Titulasz bankoja Móra Ferenc

Titulász bankója


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 224
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Móra Ferenc (1879-1934)
A kötet az író elbeszéléseit, meséit tartalmazza. Hat fejezete a magyar történelem hősi korszakából meríti témáját. A Rege a csodaszarvasról eredetmondákat: Hunor és Magyar, Attila és Csaba királyfi, továbbá ... Olvasd tovább... ... a honfoglalás történetét dolgozza fel. A következő fejezet címadó meséje (Hunyadi kardja) a Mátyás királyról szóló történetek bevezetője. A továbbiak az országot járó álruhás királynak a néppel való találkozásáról szólnak, hirdetve, hogy az igazság végül is győzedelmeskedik. A kötet címadó meséje, a Titulász bankója köré gyűjtött történetek az 1948-49-es szabadságharc idejéből valók, a forradalom eseményeit idézik fel.

A nehai barany Mikszáth Kálmán

A néhai bárány


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 176
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Mikszáth Kálmán (1847-1910)
„- Bácsi! - szólt csengő szelíd hangon. - Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka?... Olvasd tovább... ... - Adja vissza a bárányomat! - ismétlé, s a vékony gyermeki hang úgy süvített a levegőben, mint egy parittyakő.
Sós Pál odanézett fanyarul, azután megigazította hátul palócosan fésűre fogott deres haját, s nyájasan kérdé:
- Miféle bárányodat, fiacskám?
- Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával a nyakában. De hiszen tudja maga nagyon jól...”

A kis herceg Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 112
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ismertető: Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)
francia prózaíró népszerű regényei a pilóták mindennapjaiba nyújtanak betekintést. Világsikerét azonban meseregényének, A kis hercegnek köszönheti. A költői szépségű mese a szaharai sivatagban kényszerleszállást végző pilóta-író és a ... Olvasd tovább... ... képzeletbeli kisbolygóról Földünkre látogató fiúcska találkozásából szökkent szárba. Az aranyhajú kis herceg kíváncsiskodása és történetkéi tartják a lelket a pilótában, akinek addig kell megjavítania a gépet, amíg nem fogy ki az ivóvize. A kisfiú saját tűzhányóiról, majomkenyérfáiról, szeszélyes rózsájáról és arról mesél, hogy a környező kisbolygókat uraló felnőttek saját magukkal, munkamániájukkal és szereplésvágyukkal vannak elfoglalva. De bolygónkon arra is rátalál, amire vágyott. A jóság, az egymásra áldozott idő, a megértő türelem, a felelősségvállaló szeretet az élet legnagyobb kincse – teszi el a legfőbb tanulságot. A pilótának sikerül végül helyrehozott gépén hazaszállnia, és megértenie, hogy a gyermeki látásmód adományait felnőttként is meg kell tartani. Helyezzük mi is könyvespolcunkra Saint-Exupéry e gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szóló remekművét, A kis herceget!

Legy jo mindhalalig Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 256
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Móricz Zsigmond (1879-1942)
Az író kisdiák korának első nagy élményét, a debreceni kollégiumban töltött négy és fél év emlékét örökíti meg a regényben. A történet kezdete: 1892, színhelye Debrecen, s benne a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi, a regény hőse, egy Tisza menti faluból érkezik ide. ... Olvasd tovább... ... Útravalója a gyermeki hit, bizalom és tisztelet az emberek iránt. Hamarosan csalódnia kell: észreveszi, hogy az emberek se nem jók, se nem becsületesek, nincs nyugalom, csak állandó versengés, amelyben a jóság és a becsület: hátrány. Misi balsorsát egy lutricédula ellopása miatti hamis vád teljesíti be. S bár a befejezés látszólag megnyugtató, a mű zárómondatai sejtetik, hogy az átélt csalódás örök nyomot hagy a gyermekben. Az irodalomtörténet méltán sorolja Móricz gyermekregényét a legsikerültebb kritikai realista művek közé. Nem csupán egy kisfiú története és Debrecen kritikája: szerzője a Tanácsköztársaság bukása utáni személyes válságát alakította át egy gyermek sorsába.

    Minden, ami jó könyv

Abel a rebgetegben Tamási Áron

Ábel a rengetegben


Formátum: 15x21        Oldalszám: 224
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
– Hát hogy fejlik a törökbúza? – kérdezte ismét.
– Ez jól, ha jól fejti valaki – feleltem én is.
Erre is csak tovább nézte az én munkámat, amiből én már tudtam, hogy hibát keres. ... Részlet... ... – Hát te nem fejted valami jól – szólalt is meg.
No, erre felnéztem reá, s mosolyoghattam is egy kicsit.
– Ezt dicséretképpen mondá-e? – kérdeztem.
– Nem éppen.
– Kár pedig, mert a fiú úgy fejti pontosan, ahogy az atyától tanulta.
Erre a válaszra letette apám a sapkáját is, mert nagy báránybőr sapkája volt neki, amolyan tornyosan felálló, s azt lehetőség szerint örökké a fején tartotta.
– Erősen sokat tudsz, pedig milyen kicsi vagy! ­– mondta.
– Én kicsi, mert ülök.
– Lám, állj fel!
Felálltam, a mellemet kivetettem, s így szóltam:
– No, most nézzen meg!

Abel az orszagban Tamási Áron

Ábel az országban


Formátum: 15x21        Oldalszám: 208
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik reám.
– Ez a dög a kié? – mutatott a kutyára. ... Részlet... ... – Miféle dög? – ütköztem meg.
– Hát ez a kutya.
– Az enyim; de nagyon híres! – mondtam.
– S miről?
– Arról, hogy dög létire megy, ugat és harap.
Garmada úr megvetőleg nézte Bolhát, s nem akart mozdulni. Sem szólani nem akart. Az emberek sűrűn jöttek-mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni.
– Na, gyerünk! – szólott végre mégis.
Megindult elöl, s én Bolhával utána. (…)
– Hogy hívnak?
– Szakállas Ábel,
– S valakid van-e ebben a városban?
– Van.
– S kid van?
– Az Isten.
– S más nincs?
– Még ez ideig nincs.
– Na, akkor gyerünk! – mondta, s már mentünk is. ...

Abel Amerikában Tamási Áron

Ábel Amerikában


Formátum: 15x21        Oldalszám: 240
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)

Bolcso es bagoly Tamási Áron

Bölcső és bagoly


Formátum: 13x20 cm         Oldalszám: 208
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Tamási Áron (1897-1966)
„Ez a „Bölcső és bagoly” című könyv első része egy regényes életrajzi műnek. (…) Életrajzom regénye három ilyen könyvre fog rúgni, úgy tervezem. Ezt az első részt még 1949-ben írtam. Emberi utam kezdetét beszélem el benne. ... Olvasd tovább... ... Amint olvasni lehet, ez az út egy falusi székely házból indult el; s majd későbben a magyar és a tágabb emberi világba vezet. Ezen a hosszú úton az én életem is, mint minden más jószándékú ember élete, tele volt küzdelemmel, javító gonddal és tápláló reménnyel.
Ezeket szeretném hát igaz, szép és hasznos módon elmondani. (…)" Tamási Áron

Tanar ur kerem Karinthy Frigyes

Tanár úr kérem


Formátum: 15x21        Oldalszám: 96
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Karinthy Frigyes (1887-1938)
Egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista – holott tulajdonképpen filozófus volt. Egy izgatott, minden iránt érdeklődő filozófus, a XVIII. század felvilágosodásának legkövetkezetesebb és legtudatosabb ... Olvasd tovább... ... utóda, a század tudományos igényű humanizmusának képviselője, aki bölcseleti életművet nem hagyott maga után, hanem kitűnő regényekben, gyönyörű novellákban, de nemegyszer mulatságos humoreszkekben fejezte ki különféle nézeteit és életfilozófiáját. A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi műveit versekben írta meg. Egy nagy költő, a Nyugat nagyjaival egyenrangú költő, aki egész életében mindössze két vékonyka kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet. Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy tudomásul vegyük Karinthy Frigyes szabálytalan lángelméjét.

Szinek es evek Kaffka Margit

Színek és évek


Formátum: 15x21        Oldalszám: 176
Ára: 19,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Kaffka Margit (1880. június 10. – 1918. december 1.)
Az Ady Endre által „nagyon-nagy író-asszony”-nak nevezett Kaffka Margit a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, a Nyugat nemzedékének fontos tagja. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek. A regényt ... Részlet... ... Schöpflin Aladár biztatására kezdte el írni, 1911-ben. Előbb folytatásokban a Vasárnapi Újság közli, majd 1912-ben megjelenik könyv formájában is. Ez a legismertebb műve, a legjobb magyar társadalmi regények egyike. A Nyugat irodalmi folyóirat munkatársai lelkesedéssel fogadják. A nagyregény az értékeit vesztett dzsentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik, hisz Kaffka Margitot, a regényírót elsősorban az asszonyi sors, a nő elnyomottsága foglalkoztatta. A könyvben általános társadalmi kérdésekre is fény derül. A nő alakja körül eloszlat minden ködös homályt, amelyet éppen azért vont köréje a világ, hogy annak megaláztatását leplezze, sőt igazolja. A századeleji kiszolgáltatott asszony céltalan, szomorú sorsának megváltoztatására az új idők asszonyideálját tartja képesnek.

Matyas es az igazsag Népmesék

Mátyás és az igazság


Formátum: 21x30        Oldalszám: 72
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A népmesék az életről szólnak, élni tanítanak, megmutatják, hol a helyünk a világban. A magyar népmese nemcsak látni tanít, nemcsak arra ösztönöz, hogy tegyünk különbséget a jó és a rossz között, hanem visszavezet múltunkba is. Az igazságos Mátyás királyról szóló népmesék mögött rengeteg tanulság, az élet szeretete, a király és egyben a nép bölcsessége áll.