CímSzámos természet 1. rész
         Matematika és környezet 
         feltárása munkafüzet
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Nagy Enikő

Formátum: A4    

Oldalszám: 80 színes oldal 
Ajándék:+ 2 ív matrica + 1 ív színes 
                  karton melléklet + 1 ív színes 
                  papír melléklet, a számjegyek 
                  írásának tanítása

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Megrendelheto

Kínálatunk    
Munkafüzetek - Előkészítő osztály
Házunk tája
Világirodalom
Természetismeret
Tankönyvek
    
_______________________________________
Friss kiadványok
Nyitólap            Súgó               Tagság          Kapcsolat
Részletek

Részletek

Részletek


CímAnyanyelvi játékház 1. rész
         Anyanyelvi nevelés

Szerzõ: Belluska Éva, Leiti Mónika

Formátum: A4     Oldalszám: 80

3 ív karton + 1 ív matrica +
+ ajándék útmutató a pedagógusok számára

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Ismerteto: E munkafüzet tartalmát az új, modern pedagógiai szemléletmódot és kompetenciaalapú tanítási stratégiát képviselo tanterv alapján építettük fel. Mivel a kompetenciafejlesztés a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik, ennek megfeleloen állítottuk össze a munkafüzet játékos, gyermekközpontú feladatsorait.
A szóbeli kommunikáció fejlesztéséhez a szebbnél szebb mesék dramatizálásával is szeretnénk hozzájárulni, melyhez a mellékletben található ujjbábok nyújtanak segítséget.
Az írott szöveg megértésének fejlesztéséhez sikeresen használhatók a mellékletben található szóképek, szókártyák és szótagkártyák.
+ ajándék útmutató a pedagógusok számára!

Részletek
Részletek

CímSpune-mi, iubite copilas...
         A román beszédkészséget 
         fejlesztő oktatási csomag

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Farkas Tünde-Jolán

Formátum: A4    

Mappa: 34 munkalap + 2 oldal matrica 
               + 6 színes karton melléklet 
               + 3 színes papír + szókártyák 
               + versgyűjtemény

Ára: 10,00 lej (+postaköltség)
        + ajándék rövid módszertani útmutató 
            és CD osztályonként 

Megrendelheto
               
Ismertető: A nyelvtanítás nehézségeit ismerő szerzőpáros a mindennapi munka során szerzett tapasztalatait kamatoztatva szeretné a román nyelvvel ismerkedő gyermek és az őt segítő felnőtt (tanító, szülő) munkáját megkönnyíteni. Az oktatási csomag összeállításánál figyelembe vették a tantervi követelményeket, a gyermekek életkori sajátosságait, valamint a nyelvtanítás buktatóit.
„Iată un prieten care provoacă imaginatia si deschide apetitul spre socializare si comunicare a fascinantelor Gâze din clasa pregătitoare.” Ilisie Luminita
Materialul didactic auxiliar Spune-mi, iubite copilas... pune la îndemâna dascălului un material util pentru organizarea si desfăsurarea orelor de limba română în vederea dezvoltării unei exprimări orale prin intermediul textului, cântecului si jocului. Elementele de noutate sunt oferite de modul de organizare a materialului cules, care este structurat pe unităti de învătare/teme (cu posibilitate de implementare la clasa pregătitoare).
CímJátékiskola 1.
         Készésgfejlesztő csomag 
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Csatlós Erzsébet

Formátum: A4    

Oldalszám: 112 oldal
                     + 32 színes kartonmelléklet
                     szókártyákkal, képkártyákkal,
                     gondolatfejlesztő
                     játékokkal és ezek
                     leírásával

Ára: 12,50 lej (+postaköltség)

Megrendelheto

Ismerteto: A Játékiskola  az elokészíto osztályba lépo gyermek, az ot nevelo szülo és a fejleszto munkát végzo pedagógus hármasát célozza meg.  A feladatok megalkotásakor azt tuztük  ki fo célul, hogy a fejleszto folyamat e három szereploje közötti együttmuködést serkentsük. Ezért nincsenek a füzetben magyarázó jelek. A gyermek a leghitelesebb forrásból, a tanítótól tudja meg, hogy az adott feladatoknak mik a követelményei. Az osztály kénytelen egymásra és a tanítóra hangolódni a munkában, azonos munkatempót követve. A tanító segítséget kap a fokozatosság elvének érvényesítésében, a témákra koncentráló feladatok ugyanis egymásra építkezve bovítik az ismereteket. Minden téma végén javasolunk néhány olyan tevékenységi formát, ami segíthet a jó hangulat, a tanulási kedv fokozásában, a gyermek fo tevékenységére, a játékra alapozva. A szülo lehetoséget kap gyermeke fejlodésének követésére, és néhány olyan játékot is javasolunk, amelyeket bárhol lehet játszani, a környezet elemeit használva didaktikai eszközként, a gyermek-szülo kapcsolatot erosítve a közös móka által.
Ismerteto: „A természetet igazán a matematika tudja bemutatni, a számok buvöletében tanulmányozni környezetünket – valami egészen fenséges és egyedi.”  Matekovits Mihály
Az elokészíto osztályba lépo gyermek sokat kérdez, mert minden érdekli, örömmel fedezi fel a körülötte levo világot. Nagy kihívás ez a tanterem falai között. A gyermek számára pedig érdekesebb és közelibb az egységben való láttatás. Az érvényben lévo tantervnek megfelelo, színesen illusztrált Matematika és a környezet feltárása munkafüzet épp erre hivatott: a matematikai és a természettudományos alapfogalmak együttes megismertetésére, vagyis a környezo világot bemutatva vezetni be az iskolába lépo gyermeket az alapfokú matematika rejtelmeibe.
CímAnyanyelvi játékház 2. rész
         Anyanyelvi nevelés

Szerzõ: Belluska Éva, Leiti Mónika

Formátum: A4

Oldalszám: 88

Ára: 7,50 lej (+postaköltség)

Megrendelheto
CímSzámos természet 2. rész
         Matematika és környezet 
         feltárása munkafüzet
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Nagy Enikő

Formátum: A4    

Oldalszám: 80 színes oldal 
 Ajándék:+ 2 ív matrica + 1 ív színes 
                  karton melléklet + 1 ív színes 
                  papír melléklet, a számjegyek 
                  írásának tanítása

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Megrendelheto

CímJátékiskola 2.
         Készésgfejlesztő csomag 
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Csatlós Erzsébet

Formátum: A4    

Oldalszám: 136 oldal
                     + 32 színes kartonmelléklet
                     szókártyákkal, képkártyákkal,
                     gondolatfejlesztő
                     játékokkal és ezek
                     leírásával

Ára: 12,50 lej (+postaköltség)

Megrendelheto
FELÚJÍTVA!
Átdolgozva és kiegészítve a 2013-as új tanterv szerint!
CímLearn English with Bunny
          - workbook for beginners/
            angol munkafüzet kezdoknek
         
Szerzo: Sárosi Melinda

Formátum: A4

Oldalszám:  80 oldal

A munkafüzet: megrendelheto

Ára: 8,00 lej
Ismerteto: Learn English with Bunny angol munkafüzet kezdoknek, mely az elokészíto osztályosok számára is megfelelo. Vonzó, érdekes feladatokon keresztül vezeti be az angol nyelv rejtelmeibe a kisiskolásokat. A tananyag felépítése a kifejezések, fogalmak állandó gyakorlására és kommunikációs helyzetek beiktatására ad lehetoséget. A munkafüzet változatos, frontális, csoportos és páros gyakorlatai  fejlesztik a tanulók receptív, kommunikációs és szociális képességeit.