CímSzámos természet 1. rész
         Matematika és környezet 
         feltárása munkafüzet
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Nagy Enikő

Formátum: A4    

Oldalszám: 80 színes oldal 
Ajándék:+ 2 ív matrica + 1 ív színes 
                  karton melléklet + 1 ív színes 
                  papír melléklet, a számjegyek 
                  írásának tanítása

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Megrendelhető

Kínálatunk    
Munkafüzetek - Elokészíto osztály
Házunk tája
Világirodalom
Természetismeret
Tankönyvek
    
_______________________________________
Friss kiadványok
Nyitólap            Súgó               Tagság          Kapcsolat
Részletek

Részletek

Részletek


CímAnyanyelvi játékház 1. rész
         Anyanyelvi nevelés

Szerzõ: Belluska Éva, Leiti Mónika

Formátum: A4     Oldalszám: 80

3 ív karton + 1 ív matrica +
+ ajándék útmutató a pedagógusok számára

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Ismertető: E munkafüzet tartalmát az új, modern pedagógiai szemléletmódot és kompetenciaalapú tanítási stratégiát képviselő tanterv alapján építettük fel. Mivel a kompetenciafejlesztés a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik, ennek megfelelően állítottuk össze a munkafüzet játékos, gyermekközpontú feladatsorait.
A szóbeli kommunikáció fejlesztéséhez a szebbnél szebb mesék dramatizálásával is szeretnénk hozzájárulni, melyhez a mellékletben található ujjbábok nyújtanak segítséget.
Az írott szöveg megértésének fejlesztéséhez sikeresen használhatók a mellékletben található szóképek, szókártyák és szótagkártyák.
A pedagógusok munkáját az ajándék útmutató könnyíti meg!

Részletek
Részletek

CímSpune-mi, iubite copilas...
         A román beszédkészséget 
         fejlesztő oktatási csomag

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Farkas Tünde-Jolán

Formátum: A4    

Mappa: 34 munkalap + 2 oldal matrica 
               + 6 színes karton melléklet 
               + 3 színes papír + szókártyák 
               + versgyűjtemény

Ára: 10,00 lej (+postaköltség)
        + ajándék rövid módszertani útmutató 
            és CD osztályonként 

Megrendelhető
               
Ismertető: A nyelvtanítás nehézségeit ismerő szerzőpáros a mindennapi munka során szerzett tapasztalatait kamatoztatva szeretné a román nyelvvel ismerkedő gyermek és az őt segítő felnőtt (tanító, szülő) munkáját megkönnyíteni. Az oktatási csomag összeállításánál figyelembe vették a tantervi követelményeket, a gyermekek életkori sajátosságait, valamint a nyelvtanítás buktatóit.
„Iată un prieten care provoacă imaginatia si deschide apetitul spre socializare si comunicare a fascinantelor Gâze din clasa pregătitoare.” Ilisie Luminita
Materialul didactic auxiliar Spune-mi, iubite copilas... pune la îndemâna dascălului un material util pentru organizarea si desfăsurarea orelor de limba română în vederea dezvoltării unei exprimări orale prin intermediul textului, cântecului si jocului. Elementele de noutate sunt oferite de modul de organizare a materialului cules, care este structurat pe unităti de învătare/teme (cu posibilitate de implementare la clasa pregătitoare).
CímJátékiskola 1.
         Készésgfejlesztő csomag 
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Csatlós Erzsébet

Formátum: A4    

Oldalszám: 112 oldal
                     + 32 színes kartonmelléklet
                     szókártyákkal, képkártyákkal,
                     gondolatfejlesztő
                     játékokkal és ezek
                     leírásával

Ára: 12,50 lej (+postaköltség)

Megrendelhető

Ismertető: A Játékiskola  az előkészítő osztályba lépő gyermek, az őt nevelő szülő és a fejlesztő munkát végző pedagógus hármasát célozza meg.  A feladatok megalkotásakor azt tűztük  ki fő célul, hogy a fejlesztő folyamat e három szereplője közötti együttműködést serkentsük. Ezért nincsenek a füzetben magyarázó jelek. A gyermek a leghitelesebb forrásból, a tanítótól tudja meg, hogy az adott feladatoknak mik a követelményei. Az osztály kénytelen egymásra és a tanítóra hangolódni a munkában, azonos munkatempót követve. A tanító segítséget kap a fokozatosság elvének érvényesítésében, a témákra koncentráló feladatok ugyanis egymásra építkezve bővítik az ismereteket. Minden téma végén javasolunk néhány olyan tevékenységi formát, ami segíthet a jó hangulat, a tanulási kedv fokozásában, a gyermek fő tevékenységére, a játékra alapozva. A szülő lehetőséget kap gyermeke fejlődésének követésére, és néhány olyan játékot is javasolunk, amelyeket bárhol lehet játszani, a környezet elemeit használva didaktikai eszközként, a gyermek-szülő kapcsolatot erősítve a közös móka által.
Ismertető: „A természetet igazán a matematika tudja bemutatni, a számok bűvöletében tanulmányozni környezetünket – valami egészen fenséges és egyedi.”  Matekovits Mihály
Az előkészítő osztályba lépő gyermek sokat kérdez, mert minden érdekli, örömmel fedezi fel a körülötte levő világot. Nagy kihívás ez a tanterem falai között. A gyermek számára pedig érdekesebb és közelibb az egységben való láttatás. A Tanügyminisztérium 3418/19.03.2013-as rendelete szerint átdolgozott és kiegészített, színesen illusztrált Matematika és a környezet feltárása munkafüzet épp erre hivatott: a matematikai és a természettudományos alapfogalmak együttes megismertetésére, vagyis a környező világot bemutatva vezetni be az iskolába lépő gyermeket az alapfokú matematika rejtelmeibe.
CímAnyanyelvi játékház 2. rész
         Anyanyelvi nevelés

Szerzõ: Belluska Éva, Leiti Mónika

Formátum: A4

Oldalszám: 88

Ára: 8,50 lej (+postaköltség)

Megrendelhető
CímSzámos természet 2. rész
         Matematika és környezet 
         feltárása munkafüzet
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Tankó Veronika-Zita,
                 Nagy Enikő

Formátum: A4    

Oldalszám: 80 színes oldal 
 Ajándék:+ 2 ív matrica + 1 ív színes 
                  karton melléklet + 1 ív színes 
                  papír melléklet, a számjegyek 
                  írásának tanítása

Ára: 9,50 lej (+postaköltség)

Megrendelhető

CímJátékiskola 2.
         Készésgfejlesztő csomag 
         az előkészítő osztály számára

Szerzõk: Csatlós Erzsébet

Formátum: A4    

Oldalszám: 136 oldal
                     + 32 színes kartonmelléklet
                     szókártyákkal, képkártyákkal,
                     gondolatfejlesztő
                     játékokkal és ezek
                     leírásával

Ára: 12,50 lej (+postaköltség)

Megrendelhető
                                       FELÚJÍTVA!                                  
Átdolgozva és kiegészítve a 2013-as új tanterv szerint!
CímLearn English with Bunny
          - workbook for beginners/
            angol munkafüzet kezdőknek
         
Szerző: Sárosi Melinda

Formátum: A4

Oldalszám:  80 oldal

A munkafüzet: megrendelhető

Ára: 8,00 lej
Ismertető: Learn English with Bunny angol munkafüzet kezdőknek, mely az előkészítő osztályosok számára is megfelelő. Vonzó, érdekes feladatokon keresztül vezeti be az angol nyelv rejtelmeibe a kisiskolásokat. A tananyag felépítése a kifejezések, fogalmak állandó gyakorlására és kommunikációs helyzetek beiktatására ad lehetőséget. A munkafüzet változatos, frontális, csoportos és páros gyakorlatai  fejlesztik a tanulók receptív, kommunikációs és szociális képességeit.