Napos oldal Karácsony Benő

Napos oldal


Formátum: A5         Oldalszám: 320
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: Karácsony Benő (1888-1944)
„Egészen társtalan a magyar irodalomban ez a szeszélyesen csapkodó, zilált, mindig váratlan fordulatos hang, a gunyorosságnak, az egykettőre könnyekig szökő megindulásnak, az intuitív sziporkázásnak ez az állandó egzaltáltsága, amely ... Olvasd tovább... ... akarva, nem akarva elragadja az embert.” (Németh László)
A két világháború közötti erdélyi irodalom egyik legnépszerûbb, legjelentő-sebb alkotója, regényíró, novellista, színpadi szerző, polgári foglalkozására nézve kolozsvári ügyvéd. Időszerû író, mi több: nélkülözhetetlen. Az egyéni hangú és széles mûveltségû szerző legnagyobb sikerét a Napos oldallal aratta, amelyet egyszerre jellemez mély humanizmus, pajkos, csúfondáros, játékos és sziporkázó humor, irónia, frappáns emberábrázolás, kivételes megfigyelőkészség, igényes nyelvi világ, gyengéd érzelmesség és nosztalgikus sóvárgás egy emberibb világért. Felméri Kázmérnak, a szellemes, okos és minden körülmények között emberséges főhős személyének megteremtésével Karácsony Benő örökre beírta nevét az erdélyi és egyetemes magyar irodalomba. Nemcsak szórakoztat, de vigasztal és tanít is a reményre, az emberi jóságba vetett hitre, az élet mindenekfölötti szeretetére. Üzenete: az élet árnyékos oldalán se veszítsük el az emberbe vetett hitünket.

Forradalmi es csatakepek Jókai Mór

Forradalmi és csataképek


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 296
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Az 1848-as szabadságharc leverése után, a tardonai bujdosásból hazatérve, 1850-ben írta meg Jókai Mór elbeszéléseinek e kötetét. ... Olvasd tovább... ... A könyv, melynek első kiadása Sajó álnéven jelent meg, még életében sok kiadást ért meg különböző címváltozatokkal. A szabadságharc emlékképeit fölidéző Jókainál már ekkor megmutatkozik fantáziája, nyelvi ereje, zeneisége, a rajzos részletek élethűsége, a magasztos és a humoros iránti kivételes érzéke.

Torokorszagi levelek Mikes Kelemen

Törökországi levelek


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 304
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Mikes Kelemen (1690-17610)
Mikes Kelemen a régi magyar széppróza kiemelkedő egyénisége. Hazájától távol, a Rákóczi-emigrációban élt és alkotott; elszigeteltsége révén kortársainál jobban őrzi a barokk udvari és nemesi irodalom hazai hagyományait. A franciás műveltségű Mikes a legkorszerűbb szellemi és művészeti ... Olvasd tovább... ...áramlatok iránt is fogékony volt. Fordításai mellett legjelentősebb műve a Törökországi levelek, mely tudatos író műve, aki nem ötletszerűen, egymástól függetlenül írta az egyes darabokat. Nyilván utólag is szerkesztette, egymáshoz illesztve az egyes leveleket, így vált azzá az arányos, szervesen komponált korképpé és vallomássá, amely az utókorra maradt.
A Törökországi levelek forrásai voltak – Mikes saját élményein, tapasztalatain túl – a korabeli könyvek is. A változatos irodalmi betétek eredeti szerzői nem mindig azonosíthatók be; sok az átvétel kézikönyvek, kompendiumok anyagából.
A sokrétű forrásanyag beépítése mellett is élvezetes a levelek stílusa. Nyelvük egyszerű, mégis választékos.

Szindbad a hajos Krúdy Gyula

Szindbád, a hajós


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 160
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Ízelítő: Krúdy Gyula (1878-1933)
„Régente azt írták volna a meseírók, hogy Szindbád gonosz emberek kapzsisága miatt veszítette el vagyonát. Pedig nem így történt. Szindbád a maga könnyelműsége miatt ment tönkre. Szíriai kereskedőkkel kockázott, ... Olvasd tovább... ... s a perdülő kockán elúszott Szindbád vagyonkája, hajója, selyemköpenye. Kifosztott koldisként bolyongott az éjszakában, és valóban igen céltalannal látta az életet, amelyhez pedig mindig ragaszkodott.”

Lobbanas az alkonyatban Petelei István

Lobbanás az alkonyatban


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 304
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Ízelítő: Petelei István (1852-1910)
Író, újságíró. Marosvásárhelyen született, 1852. szeptember 13-án és Kolozsváron hunyt el 1910. január 5-én. 1872-től a budapesti egyetemen folytatott filozófiai tanulmányokat. 1880-tól Kolozsvárt újságíró a Kelet, majd ... Olvasd tovább... ... a Kolozsvári Közlöny című lapnál. Ugyanebben az évben a Petőfi Társaság tagja. 1886-tól 1891-ig a Kolozsvár szerkesztője. Az erdélyi irodalom önzetlen szervezője, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság elnöke volt. Súlyos betegsége miatt 1891 után visszavonultan élt Marosvásárhelyen, s végül a kolozsvári elmekórtani intézetben halt meg. A marosvásárhelyi temetőben elhelyezett, maga tervezte sírkövén ez olvasható:
„Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, amiről itt életében álmodott."
Lobbanás az alkonyatban kötetünk címadó novellája; ezt a képet idézi fel Petelei legtöbb írása. Többnyire olyan életeket rajzol, amelyeknek egész története egyetlen lobbanás, - előtte az alkony szürkesége, mögötte ismét az alkony szürkesége, vagy az örök éjszaka. A falu végzet-tragédiák színhelye, amelyek úgy hatnak ránk, mintha zuhanást hallanánk a sötétben.
Legismertebb novelláiból nyújtunk válogatást önöknek e kötetünkben.

Nagy magyarok elete Benedek Elek

Nagy magyarok élete


Formátum: 21x24 cm         Oldalszám: 200
Ára: _,__ lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Benedek Elek (1859-1929)
Benedek Elek Arany János szavaival élve jellemzi Széchenyi Istvánt. De akár Széchenyi Istvánról, akár Mikes Kelemenről, Kőrösi Csoma Sándorról, Kölcsey Ferencről vagy Wesselényi Miklósról lenne szó, ... Olvasd tovább... ... tiszta szívvel elmondhatjuk, hogy mindannyian éltető eszmékké finomultak. Míg éltek, századokkal vitték előbbre nemzetüket, s halálukkal csak földi részük múlt el, mint éltető eszmék pedig itt élnek közöttünk és szakadatlan serény munkára serkentenek; munkára, melynek sohasem lesz vége s ne is legyen, mert a munka: élet.
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomúl,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.