Magyar elbeszélők

Elbeszélő- és novelláskötet ajánlatunk:

Iroi arckepek Jókai Mór

Írói arcképek


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 296
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Ízelítő: Jókai Mór (1825-1904)
„Másodszori látogatásom Aranyéknál ez év Petőfi-gyűlése napjára esik. Csak huszonöt év van a kettő között. És még milyen huszonöt év! Egy napját sem kívánnám vissza! Örömök, kétséggel megkeserítve, de előre rettegett bajok, s közbe ... Olvasd tovább... ... változatosságképpen egy-egy véletlen veszedelem. Megírta Toldi szerelmét. Egész világ üdvözölte a művet és íróját. Én is fölkerestem levelemmel Aranyt. Arra meg ő írt hozzám egy kedves baráti választ, amelyet én sokkal kedvesebbnek tartok, mint hogy nyomdafestékkel be hagyjam kormozni. Beszél benne a múzsákhoz való viszonyomról, s hogy elébb megőszül még a parókám is, mint annak vége lesz.
Tehát a Petőfi Társaság tisztelgő küldöttségét kell hozzá vezetnem. Aztán szónokolni a társaság nevében. Hiszen a büdzséhez lehet szónokolni, de hogy lehet Aranyhoz és nekem?
Amint benyitottam az ajtaját, egyszerre ott állt előttem megint az „arányus leányum”, a szép piros, lángszemű Mincucka. Hajh, nem ő: ez már a „kis idegen”. Ez a szép Juliska leánya. Bizonyosan olyan jó leány, mint az volt.
De hát én azt mit tudhatom, aki a tegnapelőtt és a ma között huszonöt évet átaludtam?
Minden dikció kiment a fejemből.
Nem tudtam én Aranynak semmiféle felköszöntést mondani.
– Látod, mondám neki, olyan régen nem láttuk egymást, hogy még azt sem tudod, hogy már csakugyan megőszült a parókám is.
Mosolygott, azzal a jószívű ravaszságával.
– Azért írtam a levelemben a parókádról, mert tudtam, hogy így hiúságból nem adod ki az újságban.
S aztán nem tudtam, csak hallgatni és nézni.
Hatalmas az idő!
Fehérre festi a sötét hajat
S sötétre festi a fehér szivet.
De a szellem hatalmasabb!

Fehér hajnak, sötét szívnek visszaadja az eltűnt fiatalságot.
Tartson még sokáig!

Fekete nap Gárdonyi Géza

Fekete nap


Formátum: 12x21         Oldalszám: 288
Ára: 8,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Bemutató: Gárdonyi Géza (1863-1922)
Gárdonyi Géza a 19-20. század fordulóján – az Egri csillagok sikerén felbuzdulva – próbálkozott meg legdédelgetettebb vágyával, a színműírással, hiszen ő maga drámai alkotásaitól várta volna mindenekelőtt ... Olvasd tovább... ... a halhatatlanságot. 1901-ben Az én falum egyik novellájából alkotta meg A bor című színművét. A darab váratlan sikert hozott. Nemcsak a szerző alkotói pályáján jelentett fordulatot, de a magyar dráma történetének is jelentős állomásává lett. A kritika és a színházi világ a magyar népszínmű megújítóját, a modern népdráma megteremtőjét látta A bor szerzőjé-ben. Sikerén felbuzdulva Gárdonyi az 1900-as években több színművet is írt, ezek közül válogattuk kötetünkbe a Fekete nap, Zéta, Fehér Anna, Előjáték címűeket.

Kincskereso kiskodmon Móra Ferenc

Kincskereső kisködmön


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Móra Ferenc (1879-1934)
„Kilopództam a többiek közül, és átosontam a temetőbe, és úgy csókoltam meg egy körömkés sírnak a keresztfáját, mintha az a kéz volna, amelynek a kisködmön volt az ... Olvasd tovább... ... utolsó munkája. És mintha két áldó kar lett volna a fejfa két karja, és mintha hangot hallottam volna a vadvirágszagú szélben, a tücskök hegedűszava közt:
- A szeretet az élet.“

Bolcso es bagoly Tamási Áron

Bölcső és bagoly


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 208
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Tamási Áron (1897-1966)
„Ez a „Bölcső és bagoly” című könyv első része egy regényes életrajzi műnek. (…) Életrajzom regénye három ilyen könyvre fog rúgni, úgy tervezem. Ezt az első részt még 1949-ben írtam. Emberi utam kezdetét beszélem el benne. ... Olvasd tovább... ... Amint olvasni lehet, ez az út egy falusi székely házból indult el; s majd későbben a magyar és a tágabb emberi világba vezet. Ezen a hosszú úton az én életem is, mint minden más jószándékú ember élete, tele volt küzdelemmel, javító gonddal és tápláló reménnyel.
Ezeket szeretném hát igaz, szép és hasznos módon elmondani. (…)" Tamási Áron

A nagyenyedi ket fuzfa Jókai Mór

A nagyenyedi két fűzfa


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, melyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának históriai emléke van. ... Olvasd tovább... ... Hét emberivadék látta azokat felnőni, s ivadékról ivadékra szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben történt volna... (...) Es ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást zöldül a víz medrében. Hajdan a kollégium kényelmes mulatólakot épített e fűzfákhoz, hova kijártak szép nyári napokban a tanulók, elmondva egymásnak a regét a két fűzfáról, s elénekelve, hogy: „Erős várunk nekünk az Isten!”

A mindentudo kalap Gárdonyi Géza

A mindentudó kalap


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Gárdonyi Géza (1863-1922)
„Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. ... Olvasd tovább... ... Lám, nagyapó is milyen okos: mindenhez ért: tud olvasni az újságból; szépen szóló fűzfasípot farag; malmot csinál a papirosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra.”